QUESTIONS?

STAY IN TOUCH

SERVICES DE COMPTABILITÉ SATGUR CPA INC.
SATGUR ACCOUNTING SERVICES
Gurwinder Singh Shekhon, CPA auditor, CA
Services de Comptabilité Satgur CPA Inc.
7655 Rue Cordner, LaSalle QC H8N 2X2
Telephone:  (514) 573-7881
Fax:  (514) 446-1901

E-mail: gs@satgurcpa.ca
​            accounting@satgurcpa.ca
(514) 573-7881